Frontted

Devsadf MIX

ประสบการณ์ทำงานในด้านไอทีกว่า 10 ปี และได้อยู่ในธุรกิจมากกมาย อาทิเช่น System Specialist ของ The Oasis Spa Thailand, System Admin Review Chiangmai และ อื่นๆอีกมากมาย.ต้องการแนะนำอาจารย์ให้คนอื่นรู้จัก

คอร์สที่ยังไม่ได้เรียน

3 สำหรับผู้ใหญ่ที่มีเวลาไม่แน่นอนระยะเวลา 1ปี
(0)
ทดสอบ1234
(0)
ทดสอบ เก็บชั่วโมง123
(0)
ทดสอบรูป
(0)
ทดสอบคอร์ส ครั้งเดียว
(0)