ทดสอบ1234

รายละเอียดของคอร์ส

กด้ฟวหกรน้เฟสพาก่เสฟาห่ก้เสฟไา่เ้

วันที่สอน

แผนที่

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3776.106033764087!2d99.00222231472578!3d18.83795258722496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30da2f309bcc85b7%3A0x3961e6758a9c6ba8!2sCrosswalk%20Agency%20-%20Digital%20Marketing%20Agency!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1597825126785!5m2!1sth!2sth

ผู้สอน

RANGE

(0)

REVIEW

(0)

ประสบการณ์ทำงานในด้านไอทีกว่า 10 ปี และได้อยู่ในธุรกิจมากกมาย อาทิเช่น System Specialist ของ The Oasis Spa Thailand, System Admin Review Chiangmai และ อื่นๆอีกมากมาย.

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน:
ยืนยันตัวตนด้วยสมุดบัญชี:

สั่งซื้อคอร์ส

ขออภัย ตารางลงเรียนวิชานี้มีไม่พอ

ประเภทคอร์ส แบบมากกว่า 1 วัน
รับจำนวน 5 ท่าน