เข้าสู่ระบบ

Mixdemy อีกที่หนึ่งแห่งการเรียนการสอน

Mixdemy เป็นการรวบรวมการสอนโดยเริ่มจากการสอนดนตรี และได้เห็นว่าในสังคมนี้ยังมีการเรียนอีกมากมาย ที่คนทั่วไปต้องการเรียนเสริม เพื่อพัฒนาตัวเอง เราจึงได้พัฒนาแหล่งรวมการสอน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพตัวเอง

ข้อมูลบัญชี
 
 
 
 
หากยังไม่มีชื่อบัญชีให้ ? สมัครสมาชิก , ลืมรหัสผ่าน